รับทำบัญชี พัทยา ระยอง

รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี ระยอง

บริษัท กาญจน์ บัญชี จำกัด
รับทำบัญชี พัทยา, ชลบุรี, รับทำบัญชี ระยอง, นครราชสีมา, ชัยภูมิ
ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท เพื่อการบริการลูกค้าแล้ว

เราเป็นผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ รับทำบัญชี พัทยา รับทำบัญชี ระยอง จากประสบการณ์บอกเราว่าท่านต้องการการบริการทางด้านบัญชี ในรูปแบบใหน ? (รวดเร็ว, แม่นยำ, ตรงตามหลักการ, ลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท)

 • รายเดือน
  - ทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายเงินเดือน (ภงด.1)
  - ทำแบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
  - ทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
  - ทำแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  - ทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
  - ทำแบบการนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคม (สปส1-10)
  - ยื่นแบบข้อเท็จจริงของนายจ้าง (พนักงานเข้า-ออก)
 • รายปี จัดทำงบการเงินรายปี พร้อมเซ็นต์รับรับรองงบการเงินกิจการโดยผู้สอบบัญชีอนุญาติ – CPA
 • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า
  - จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนร้านค้า, จดเลิกกิจการ, เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าออก, เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น, เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล, จดสาขา, เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์, เพิ่มวัตถุประสงค์, เปลี่ยนแปลงที่อยู่, เพิ่ม/ลดทุน, อำนาจกรรมการ และอื่นๆ
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี, ภาษี
 • บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี
 • บริการเป็นตัวแทนในการยื่นภาษี
 • รับทำบัญชีพัทยา รับทำบัญชีระยอง ชลบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ
รับทำบัญชี พัทยา

รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี ระยอง


 • รับจดทะเบียนบริษัท 9,500 บาท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 4,444 บาท พร้อมฟรีค่าทำบัญชี 1 เดือน
  รับปิดงบการเงิน (งบเปล่า) 9,500 บาท

เหตุผลที่เราต้องเปิด รับทำบัญชี ระยอง, รับทำบัญชี พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ เพราะปัจจุบันมีบริษัทได้ จดทะเบียน ระยอง, พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา,ชัยภูมิ เป็นจำนวนมาก เราจึงมีแนวคิดที่จะเปิด รับทำบัญชี ระยอง, พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ เพื่อให้บริการกับบริษัทที่เปิดขึ้นใหม่เหล่านั้นและเป็นทางเลือกสำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการหาที่ รับทำบัญชี ระยอง, พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ ปิดงบการเงิน ระยอง, พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ จดทะเบียนบริษัท ระยอง, พัทยา, ชลบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ เราสัญญาว่า ความพึงพอใจของลูกค้าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราและไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ คุณภาพ ที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา

รับทำบัญชี พัทยา  รับทำบัญชี ระยอง

รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี พัทยา รายเดือน , รับทำบัญชี พัทยา รายปี , รับทำบัญชี พัทยา แนะนำ , บริการ รับทำบัญชี พัทยา , ให้บริการ รับทำบัญชี พัทยา , รับทำบัญชี พัทยา บ้านฉาง , รับทำบัญชี พัทยา บ้านฉาง การบัญชี , รับทำบัญชี ระยอง , รับทำบัญชี ระยอง รายเดือน , รับทำบัญชี ระยอง รายปี , รับทำบัญชี ระยอง แนะนำ , บริการ รับทำบัญชี ระยอง , ให้บริการ รับทำบัญชี ระยอง , รับทำบัญชี พระยอง บ้านฉาง , รับทำบัญชี ระยอง บ้านฉาง การบัญชี